Mast per heqjen e qimeve

Latviešu 6 Lai noņemtu ķemmi, pavelciet tās aizmugurējo daļu nost no ierīces un nobīdiet to no asmens. Tīrīšana un kopšana Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Ievērībai! Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu, tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Mast per heqjen e qimeve

mast per heqjen e qimeve

Media:http://buy-steroids.org